Voorwaarden:

U kunt hier alles lezen over de werkwijzen en de regels van BCT Sport. 

Algemene voorwaarden

Met het ondertekenen van  het  inschrijfformulier verklaart het lid akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

Bij inschrijving van minderjarige deelnemers geldt dat een ouder of wettelijk vertegenwoordiger dient te ondertekenen.

Lid

U kunt lid worden van BCT Sport als u besluit zich aan te melden voor deelname aan een beweegactiviteit. Wanneer bent u lid? U bent lid als u het inschrijfformulier volledig heeft ingevuld, het formulier mét handtekening aan Veva heeft overhandigd en Veva u heeft gemeld dat het inschrijfformulier op correcte wijze is ingevuld en u als lid verwelkomd heeft.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap dat u bij BCT Sport afsluit is persoonsgebonden; het is niet overdraagbaar aan een andere persoon.

Bij wijziging van de persoonlijke gegevens is ieder lid verplicht om BCT Sport binnen tien dagen nadat de wijziging heeft plaatsgevonden op de hoogte te stellen van de wijziging en aan BCT Sport de correcte en recente persoonlijke gegevens te voorzien.  (Het gaat hier bijvoorbeeld om medische veranderingen, zoals veranderingen in medicijngebruik, of veranderingen van (gegevens van) een contactpersoon voor noodgevallen.)

De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van BCT Sport gebruikt. Deze gegevens zullen nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking worden gesteld.

BCT Sport geeft u de garantie bij het stoppen van een activiteit dat u 10-rittekaart wel kunt opmaken.

De 10-rittenkaart is een half jaar geldig. Bij blessure of ziekte is er - na overleg - de mogelijkheid om de geldigheidsduur te verlengen.

Afmeldregeling BCT Sport

Als een lid zich heeft ingeschreven voor een activiteit maar om wat voor reden dan ook niet aan de activiteit deel kan nemen, dan dient er altijd een afmelding voor de activiteit plaats te vinden, ofwel door het lid zelf, ofwel door een ouder/verzorger van het lid. Als afmelding niet of niet tijdig plaatsvindt, schrijft BCT Sport een beurt van de rittenkaart van het lid af of worden de kosten voor de deelname aan de betreffende activiteit in rekening gebracht. (Mocht er naderhand blijken dat er sprake was van een onverhoopte situatie waarbij overmacht in het spel was, dan kan BCT Sport ervoor kiezen de beslissing terug te draaien.)

Afmelding dient minstens 24 uur vóór de betreffende activiteit plaats te vinden.

Lidmaatschap beëindigen

Onder lidmaatschap vallen: personal-training pakket, small-groep pakket, voedingsadviespakket of een 10-rittenkaart van de activiteiten die BCT Sport aanbied.

10-rittenkaart: BCT Sport licht de eigenaar van de 10-rittenkaart in als het tegoed nog twee beurten bedraagt. Het is aan de eigenaar van de rittenkaart om te beslissen of deze de rittenkaart wil verlengen (nieuwe rittenkaarten aanschaffen) of dat deze de rittenkaart vol wil maken en dan zal stoppen.

Risico’s en aansprakelijkheid

BCT Sport levert deskundige begeleiding en kan niet aansprakelijk  worden gesteld voor schade voortkomend uit een ongeval, letsel, of anderszins, van welke aard dan ook, ten gevolge van deelname aan de activiteiten en/of gebruik van diensten van BCT Sport.

BCT Sport is niet aansprakelijk voor vermissing van kleding of andere voorwerpen van deelnemers aan de door BCT Sport georganiseerde activiteiten.

De deelnemer is aansprakelijk voor opzettelijk toegebrachte schade aan materialen of andere eigendommen van BCT Sport. Schade zal in dit geval bij de betrokken deelnemer(s) in rekening gebracht worden.

Rechten BCT Sport

BCT Sport behoudt zich het recht voor om  lestijden, huisregels, aantal lessen per abonnementsvorm, plaats van de activiteiten en de vorm van de pakketten op elk moment te wijzigen. Er kan door de leden geen enkel recht worden ontleend aan de wijze waarop activiteiten van BCT Sport beschreven staan.

 

Klachten

Eventuele klachten kunnen door de leden gemeld worden aan Veva Francke van BCT Sport.